Dyantha Muller - Your Connections Booster

Work around the clock?

#
your
connection
booster

# your connection booster

Ik geef een inzicht in verbindingen – tussen mensen, producten en inhoud – met als doel projecten, programma’s en concepten een BOOST te geven. 

Op basis van deze inzichten lever ik maatwerk ondersteuning voor mijn klant of opdrachtgever. Van 2 jaar tot 2 uur of zelfs 45 seconden.. Soms alleen en soms in co-creatie met ‘high-end’ ondernemers uit mijn netwerk.

Benieuwd welke verbindende meerwaarde ik creëer? Je leest het in de klokkendoos waar een aantal geselecteerde projecten terug te vinden zijn. 

Interesse in mijn volledig curriculum vitae?! Die lees je op LinkedIn. 

Programmasecretaris Wkb | Vereniging van Nederlandse Gemeenten (2020- heden)

De ‘Wet Kwaliteitsborging in het Bouwen’ (Wkb) is onderdeel van de Omgevingswet. De Wkb brengt een stelselwijziging voor gemeenten met zich mee. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft terug ondersteuning van de invoering van deze wet een programmateam ingericht.

Als programmasecretaris ben ik bezig alle inhoudelijke zaken omtrent implementatieondersteuning en proefprojecten. Mijn werkzaamheden zijn zeer uiteenlopend. Echter heb ik één belangrijk doel voor ogen. Verbinding tussen partijen monitoren, kwaliteit van de inhoud waarborgen en zorgen dat we de deadlines blijven halen. 

'Lean and mean' netwerk gericht op fysieke veiligheid voor ondernemers | Gemeente Breda (2019- 2020)

Meer over Veilig Ondernemend Breda lees je in deze blog.

Geactiveerde mkb community | Brightlands Smart Services Campus (2018 - 2019)

Het activeren en betrokken houden van een community is een cyclisch proces. Community-events, koffiemomentjes, inhoudelijke sessies en ‘lean start-ups’ waren enkele hulpmiddelen die ik in deze opdracht gebruikte. Waarom? Om tot gezamenlijke meerwaarde te komen! Dit is namelijk een  kernbegrip bij het activeren van eco-systemen.

Doordacht parkmanagement concept voor voormalige Floriade terrein | Development Company Greenport Venlo - projectbasis

Zzp'er; vol vertrouwen aan de slag met haar eerste tender

Als zzp’er heb je niet altijd de mogelijkheid om vanuit je netwerk opdrachten te krijgen. Vooral overheidsopdrachten en langdurige opdrachten verlopen tegenwoordig via aanbestedingsregels. In een ‘lean and mean’ afspraak heb ik een ondernemer door middel van een aantal concrete voorbeelden inzicht gegeven in het succesvol inschrijven op een aanbesteding. 

Zorgvuldig samengesteld projectteam voor het mkb data lab Zuid- Limburg | Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - projectbasis

Inzicht in het belang van een goede verbinding tussen 'publiek en privaat' bij een mkb-deal | Ondernemersvereniging Bedrijven Sittard- Geleen - projectbasis

Een goed gecoördineerd bouwproces van de Roerpoort | Arcadis Nederland

In 2011 is de bouw gestart van de Roerpoort in Roermond. Als junior projectsecretaris van het bouwteam van BAM zorgde ik voor de operationele projectondersteuning van de uitvoering van de bouw. Het organiseren van een feestelijkheid voor het bereiken van het hoogste punt was hier een van de onderdelen van. 

Gewaarborgde kwaliteit in collectieve gebiedsbeveiliging door een prestatiedocument | Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Het cameraproject was pas gelanceerd en intentieverklaringen waren getekend toch bleven betalingen uit. Mij werd gevraagd het project opnieuw onder de aandacht te brengen. Om meerwaarde aan potentiële klanten te kunnen duiden ging ik op zoek naar de kern van het probleem. Al snel kwam ik erachter dat ‘onbekend onbemind maakt’. Klanten wisten niet wat ze konden verwachten van de dienstverlening. In co-creatie werd zorgvuldig een  ‘prestatiedocument’ opgesteld. Kwaliteit werd zichtbaar en de dynamiek veranderde volledig!

Gestroomlijnde binnendienst afdeling commercieel vastgoed | Boek en Offermans Makelaars

Als ‘rechterhand’ van de directeur bedrijfsonroerendgoed en ondersteuner van het commercieel vastgoed team stond ik ‘aan de lat’ voor het zelfstandig managen van de binnendienst van de afdeling. Het plannen van afspraken, opvolgen van leads, opstellen van huur- en verkoopcontracten en voeren van gesprekken met Dynamis en andere partners vielen binnen mijn werkpakket. 

Verbeterde dienstverlening voor zzp'ers | Gemeente Brunssum in opdracht van Unipartners

Een behoefteonderzoek onder zzp’ers in Brunssum resulteerde in concrete adviezen over het verbeteren van de dienstverlening. Betere ontsluiting van algemene informatie en meer onderlinge verbinding werden gezien als aspecten die de dienstverlening substantieel konden verbeteren.

Advies over oorzaak en aanpak leegstand op bedrijventerreinen in de Westelijke Mijnstreek | Parkmanagement Westelijke Mijnstreek

Maatwerk gebiedsmarkering in 'de juiste dimensie' | Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo

Gebiedsmarkering was een vast onderdeel binnen het servicepakket op de bedrijventerreinen van Greenport Venlo. Samen met onze co-creatie partner ging ik in gesprek met de eindgebruikers van de kavels. Het werd al snel duidelijk dat ‘de juiste dimensie’ van essentieel belang was om het juiste beeld te schetsen, 90% van het verkeerd bestaat namelijk uit grote vrachten. In overleg kwamen we tot drie dimensies: terreinniveau, klaverniveau en individueelniveau.

Want to boost your connections? Let's connect and speed things up!