#work | kwartiermaker ondernemersnetwerk Gemeente Breda

Gemeente Breda is landelijk koploper op het gebied van het succesvol inzetten van Buurtpreventie. Inmiddels zijn er meer dan 100 Buurtpreventiegroepen die samenwerken aan fysieke veiligheid in de wijken. Van de afdeling Openbare Orde en Veiligheid van gemeente Breda kreeg ik de vraag of er een soortgelijk netwerk opgericht kon worden voor ondernemers in de detailhandel, Veilig Ondernemend Breda.

 “Een soort gelijk netwerk als Buurtpreventie, lean and mean, informatiegestuurd, gericht op preventie én participatie en samen met stakeholders…” dat waren de randvoorwaarden van de opdracht. De burgemeester en wethouder koppelden hier nog een aantal randvoorwaarden aan “één paraplu voor een weerbare stad, gericht op ondermijning, cyberweerbaarheid en high impact crimes” waren daar enkele van. Mij werd snel duidelijk dat het hier ging over verbinden in meerdere dimensies. Het verbinden van het ambtelijk-  en bestuurlijk apparaat om één gezamenlijke doelstelling te krijgen, het verbinden van inhoud om het wiel niet opnieuw uit te vinden én het verbinden van publiek- private partijen zoals ondernemers en gemeente om tot draagvlak te komen.

Om het project vorm te geven begon ik met het schrijven van een ‘lean and mean’ projectplan waarin in de ambtelijke- en bestuurlijke randvoorwaarden samenbracht tot één geheel met één gezamenlijke doelstelling. De doelstelling: “SAMEN-WERKEN aan een veilig vestigingsklimaat.” Daarna koppelde ik ‘gains’ voor iedere stakeholder aan deze doelstelling. Om naast de gezamenlijke doelstelling ook gezamenlijke meerwaarde te kunnen duiden. Dit projectplan werd besproken met de burgemeester en wethouder. Team Weerbare Stad was geboren en benoemd tot de staf van de wethouder.

Gezamenlijk belang..

Letterlijk met het projectplan ‘onder de arm’ ging ik samen met collega’s op pad om Weerbare Stad onder de aandacht te brengen. Het kwartiermaken was tweeledig, draagvlak creëren bij onze stakeholders zoals Ministerie van Justitie en Veiligheid, Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en Politie en het weghalen van sentiment bij ondernemers door transparante communicatie.  

Tijdens een bijeenkomst in de Week van de Veiligheid werd de wereld van ‘publiek- en privaat’ samen op het podium gezet en werd het belang van preventie op het gebied van veiligheid onderstreept. Iedereen was het over één ding eens, “veiligheid is de basis voor iedereen, voor je stad, voor je zaak én je klanten. Onveiligheidsgevoelens leiden hoe dan ook tot minder klanten, minder omzet en een minder aantrekkelijke stad.”

De wereld van ondernemers..

Tijd voor de laatste stap, het verbinden van inhoud om niet het wiel opnieuw uit te hoeven vinden. Binnen de organisatie was al veel informatie voorhanden over veiligheidspreventie. De reeds aanwezige informatie was gericht op bewoners, aan mij de uitdaging deze aantrekkelijk te maken voor ondernemers. 

In een korte presentatie gaf ik mijn collega’s uitleg over ‘de wereld van ondernemers’ en nam ze mee in twee onderwerpen. 1.) randvoorwaarden van ondernemers om ergens aan deel te nemen,  2.) het inzetten van ondernemersverenigingen, netwerken en eco-systemen om de juiste ondernemers te bereiken. Na deze presentatie verbond ik de inhoud aan de randvoorwaarden van de ondernemers, “tijd is geld, vertrouwen in de overheid is matig en het moet bijdragen aan mijn core-business”.

Met een ‘simpel en concreet’ gedrukt startpakketje, social media kanalen en format voor een nieuwsbrief stonden we in de startblokken voor de kick-off van het netwerk. De wethouder werd ingevlogen voor een formele handeling, een ambassadeur van de ondernemers zou het belang van participeren in het netwerk duiden en Politie stond ‘aan de lat’ om het veiligheidsaspect te onderscheiden. En toen kwam de intelligente lockdown, die onze doelgroep hard trof.

Terugtrekken en aanpassen...

Met dit in het achterhoofd hebben we een stap terug gedaan om onze stakeholders ruimte te geven. Op de achtergrond zijn we aan de slag gegaan met Veilig Ondernemend Breda 2.0. Een ‘lichtere’ vorm, een online vorm die op ieder moment van de dag bereikbaar is voor vragen omtrent een veilig vestigingsklimaat. Met informatieve filmpjes van de wethouder, ambassadeur ondernemers en politie. Het werd een ‘stille’ kick-off op social media. Deze vorm werd positief ontvangen door de stakeholders.

Aan het eind van mijn opdracht had ik een had ik duurzame verbindingen tussen alle stakeholders gecreëerd op basis van een gezamenlijke doelstelling én gezamenlijke meerwaarde. Was er voldoende draagvlak onder de ondernemers en hadden we maar liefst 7 ambassadeurs voor meer dan 10 gebieden. Ook was er duidelijke inhoud in de vorm van concrete middelen en producten afgestemd op de ondernemers.