#work | Ondernemers en overheid verbinden

verbindingen leggen meer winst

De WHY van het ontbijt

Als ‘verbindingsambtenaar’ bij Gemeente Breda is het mijn taak het nieuwe veiligheidsnetwerk ‘Veilig Ondernemend Breda’ (VOB) te ontwikkelen en uit te rollen. Binnen deze opdracht ligt het zwaartepunt op het verbinden van overheid en ondernemers.

In het kader van deze opdracht organiseerde ik een interactieve ontbijtsessie tijdens de Week van de Veiligheid. Deze ontbijtsessie had een meerledig doel. Informeren en bewustmaken over ‘overvallen in de retailsector’ was daar één van. Met een goed inhoudelijk programma en sterk verbindende dagvoorzitter gingen we gezamenlijk voor de echte WHY van de ochtend. “Ondernemers en overheid met elkaar verbinden want een veilig vestigingsklimaat zorg je samen voor”.

Dat is waar Veilig Ondernemend Breda voor staat!

Het verbinden begon al op het podium. Het programma bestond uit een mix van overheid en ondernemers. Burgemeester Depla opende de ochtend met zijn verhaal  en vertelde “een veilig vestigingsklimaat voor ons allen van belang is.”.

Na de opening kwam een ondernemer aan het woord die door een ‘digitale overval’ letterlijk alles kwijtraakte. Daarna volgende een aantal hands-on tips over hoe je een overvaller in je winkel kan herkennen.

Dit geheel werd afgesloten met een publiek-privaat panelgesprek met Wethouder Greetje Bos en de andere sprekers van de ochtend. De essentie van het gesprek was dat overheid en ondernemers samen ‘aan de lat’ staan voor een veilig vestigingsklimaat. Wethouder Greetje Bos had hier een goede aanvulling op “ook preventie doe je samen..”.

 

publieke private samenwerking activeren

Een goede verbindingen tussen overheid en ondernemers

De winst van de dag? Een goede verbinding tussen overheid en ondernemers, mooie complimenten over de inhoud.

De winst na de eerste follow-up? Maar liefst zes ondernemerscollectieven die interesse hebben in het netwerk van VOB.