Verbinden vanuit de WHY

Meer dan de som der delen

In 1929 schreef Frigyes Karinthy voor het eerst over ‘The Six Degrees of Separation– theorie. Volgens deze theorie zijn we maximaal 6 stappen verwijdert van iedere andere persoon in de wereld. Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken naar deze theorie gedaan, deze onderzoeken valideren allemaal dat er maximaal 6 stappen nodig zijn. Als de wetenschap uitwijst dat deze theorie klopt, waarom vinden we het soms dan zo moeilijk verbindingen te leggen?!

Verbinden doe je op verschillende manieren, met jezelf, met je team, met je organisatie en met de buitenwereld. Deze verbindingen hebben allemaal een doel, een doel dat altijd ontstaan vanuit een ‘WHY?’. “Waarom doe je wat je doet..?”.

Deze verbindingen zijn in zijn geheel meer dan de som der delen. De echte meerwaarde van een verbinding ontstaat op het kruispunt. Het punt waar ‘partij A’ en ‘partij B’ elkaar tegenkomen en overgaan tot co-creatie. Vanuit co-creatie komt een product voort dat geen van beide alleen kan realiseren.

Verbindingen leggen ondernemers

Ondernemers en overheid verbinden

Mooie voorbeelden hiervan zijn publiek-private samenwerkingen en triple helix projecten. In deze projecten werken overheid, ondernemers en onderwijs samen aan één project. Los van elkaar is er waarschijnlijk weinig gemeenschappelijks tussen deze partijen. Maar door een gezamenlijk WHY vanuit het project durven partijen te verbinden en slaan ‘vreemde werelden’ de handen ineen. Het verbinden van publieke en private partijen zorgt voor een veelvoud aan kruispunten.

Het verbinden van publieke en private partijen kan op vele manieren. De ene keer door een ‘verbindend ontbijt’, de andere keer door een stevige sparringsessie en de andere misschien wel door samen een handtekening onder een convenant te zetten. De manier van verbinden is altijd afhankelijk van de WHY.

Verbinden vanuit inhoud, dat is de kern!

Your Connection Booster helpt verbinden

Your Connection Booster helpt je om verbindingen tussen partijen echt vanuit inhoud te leggen. Wilt u ook echt vanuit inhoud overheid en ondernemers met elkaar verbinden?! Of misschien wel overheid, ondernemers EN onderwijs?!.

Your Connection Booster helpt hier graag bij!