Wil jij meer omzet, bereik of een groter netwerk?

Heb jij behoefte aan een (nieuw) verbindingsplan dat bijdraagt aan de ontwikkeling van je bedrijf of organisatie en duurzame verbinding creëert? Ik help je graag! In deze blog lees je hoe ik in vier stappen tot een ‘verbindingsplan’ kom.

“Hoe doe je dat eigenlijk, die verbindingen leggen..?” of “Jij hebt de verbinding al gezien voor dat ik ‘m überhaupt geroken heb..”. Dit zijn vragen en opmerkingen die ik bijna dagelijks te horen krijg. Hier ben ik trots op want dit geeft aan dat ik doe waar ik goed in ben. Verbindingen zien, leggen en duurzaam maken.

Een verbindingsplan
Het plan is voor de opdrachtgever, degene die de verbindingen wilt leggen, en kan dienen als handboek.  Deze werkwijze werkt het best voor verbindingen tussen groepen of bedrijven. Denk hierbij aan een bedrijf dat een betere verbinding wilt met haar doelgroep over, gemeente die ondernemers beter wilt bereiken of bij het opzetten van een nieuw netwerk. Het leggen van een-op-een verbindingen kent een hele andere dynamiek.

Het doel van een ‘verbindingsplan’ is duidelijk omschrijven ‘WAAROM’ een de verbinding wordt gelegd, op ‘WELKE MANIER’ deze verbindingen wordt gelegd en binnen welke ‘RANDVOORWAARDEN’ deze verbinding wordt gecreëerd. Om deze basis te schetsen is ‘The Golden Cirkel’ van Simon Sinek een goede basis.

 

Vier stappen
Bij het opstellen van een ‘verbindingsplan’ doorloop ik altijd vier stappen. Afhankelijk van de complexiteit van de opdracht doorloop ik deze stappen separaat of parallel aan elkaar.

1.Kennismaking
Een goede kennismaking met je opdrachtgever is de basis van het verbindingsplan. In deze fase leer je elkaar kennen en kom je er achter wat de drijfveren en behoeftes van je opdrachtgever zijn.

Het doel van deze fase is opbouwen van een vertrouwensband en het creëren van een ‘veilige’ project omgeving. Het opbouwen van verbindingen kan soms wrijving met zich mee brengen. Dit pakt alleen positief uit in een veilige werkomgeving.

2. ‘WHY’ vaststellen
In de blog “Your Connection Booster helpt verbinden vanuit de WHY.. beschreef ik dat ik verbindingen help leggen vanuit de ‘WHY’. Hierbij heb ik het over de ‘why’ van het project, de samenwerking of het netwerk. En nee, een ‘why’ die zegt: “Ik wil meer omzet” of “Ik wil meer leden..” daar doe ik niks mee. Dit kan namelijk wel de ‘why’ van je eigen bedrijf of organisatie zijn maar dit is niet de ‘why’ van je verbinding.

Een ‘why’ waar ik wel iets mee doe?!

  • “Een veilig vestigingsklimaat is van belang voor iedereen, gemeente, ondernemers en burgers. Daarom willen we samen aan de slag!”
  • “Wij willen een bijdrage leveren aan de kennisoverdracht en samenhorigheid van jonge ondernemers in de regio. Dit is de reden dat we een nieuw netwerk op willen zetten.”

Een goede ‘why’ creëert duidelijkheid en haakjes. Deze haakjes zijn de basis van je verbinding. Want waarom een verbinding met elkaar aangaan als je niks met elkaar gemeen hebt?

3.Randvoorwaarden en kaders bepalen
Een vriend van mij zegt altijd Zonder schuring, geen glas.. en ja, daar ben ik het helemaal mee eens. Behalve schuring met de ‘gewenste groep’ kan dit ook schuring met je opdrachtgever zijn. Want ook daar is soms een verandering gewenst om tot de juiste verbindingen te kunnen komen.

Om misverstanden te voorkomen en bij te dragen aan een veilig omgeving, die in stap 1 gecreëerd is, stel je randvoorwaarden en kaders op gebaseerd op de ‘why’.

Welke randvoorwaarden en kaders je stelt zijn geheel afhankelijk van je project. Bijvoorbeeld:

  • Vaststellen begin en einddatum van het project;
  • Gewenst resultaat op einddatum;
  • Hoe ga je het eindresultaat meten;
  • Is er sprake van een pilot periode;
  • …..

Zoals je ziet kunnen dit hele specifieke maar ook hele algemene randvoorwaarden en kaders zijn. Het doel van dit onderdeel is sturing te geven aan je project. Zodat de doelgroep halverwege niet opeens wijzigt van ‘ondernemers’ naar ‘onderwijs’ of van ‘jeugd’ naar ‘bejaarden’.

4. Verbindingsplan’ opstellen
Als de eerste drie stappen duidelijk beschreven zijn dat kan je beginnen met het opstellen van een verbindingsplan. De vorm en naam van het plan zijn afhankelijk van het project. De ene keer wordt het een strategisch plan en de andere keer een korte presentatie in Powerpoint. Echter altijd met hetzelfde doel. “Op een doelgerichte manier werken aan echte verbindingen.

Meer omzet, klanten of verkopen halen uit goede verbindingen?
Zoals je ziet is het leggen van verbinding niet alleen gebaseerd op een onderbuikgevoel en intuïtief. Nee, ik doe dit stap voor stap op een onderbouwde manier. Uiteraard draagt een goede verbinding bij aan meer verkopen, meer klanten, hogere omzet of meer exposure. Dat is logisch maar dat is niet de manier om de verbinding te leggen.

 

 

 

 

Neem contact op!

Neem contact met mij op via dyantha@yourconnectionbooster.nl of 0624439370.