“Het optimale uit verbindingen halen..”

Het gedroomde project

“Wie is je IDEALE klant..?”. Een vraag die iedereen wel eens gehoord heeft. Ik ook, meerdere keren zelfs! En heel eerlijk. Ik heb géén ideale klant! Waarom? Als verbinder haal voldoening uit het verbinden van meerdere partijen en de meerwaarde die daaruit voortkomt. Opdrachten moeten aansluiten bij mijn missie en daarom spreek ik liever van “de gedroomde opdracht”.  

De missie van ‘Dyantha Muller # Your Connection Booster’ is: “organisaties helpen het optimale uit hun verbindingen te halen.” De ene keer zorgt dit voor meer klanten. De andere keer voor een passend programma. Weer een andere keer voor een topverbinding tussen overheid en ondernemers.

Ondernemers, innovatie en vastgoed..

De voor mij gedroomde opdrachten zijn (publiek-private) projecten waarin betrokken stakeholders meerwaarde uit de verbindingen willen halen. Want ik vertelde al eens eerder dat “Verbindingen zijn meer dan de som der delen. De echte meerwaarde van een verbinding ontstaat op het kruispunt.”.

Projecten waarin ik mag ‘sturen’ richting de kruispunten.. Dat zijn de projecten waar ik mijn energie uithaal. Tel daarbij op dat deze projecten raakvlakken met ondernemers, innovatie, vastgoed en dienstverlening hebben en je hebt mijn ideale project gedefinieerd!

Interim dienstverlening en marketing & sales advies

Vanuit inhoud verbinden

Dit kunnen heel uiteenlopende projecten zijn. Zoals een publiek-privaat project waarbij het doel gesteld is de afstand tussen ‘overheid en ondernemers’ echt te verkleinen. Ofwel een netwerk dat doormiddel van inhoud zich nog sterker wil positioneren en tegelijkertijd nieuwe leden wil bereiken.

Verbindingen vanuit inhoud, dat is de kern!